Mực và linh kiện

 • CỤM TẠO ẢNH RICOH 1027 CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 1230D CHÍNH HÃNG

  0 out of 5

  Mã Mực: Ricoh Type 1230D Toner

  Trọng Lượng: 260g

  Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)

  Đơn vị tính: Ống

  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản

  Nơi đóng gói: Trung Quốc

  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 1270D CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 1270D Toner
  Trọng Lượng: 230g
  Số bản chụp: 7.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 2320D CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 2320D Toner
  Trọng Lượng: 360g
  Số bản chụp: 11.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 2500E CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 2500E Toner
  Trọng Lượng: 310g
  Số bản chụp: 11.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 2501S CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 2501S Toner
  Trọng Lượng: 230g
  Số bản chụp: 8.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 3554S CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 3554S Toner
  Trọng Lượng: 720g
  Số bản chụp: 30.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 4500S CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 4500S Toner
  Trọng Lượng: 650g
  Số bản chụp: 20.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá
 • MỰC 6054S CHÍNH HÃNG

  0 out of 5
  Mã Mực: Ricoh Type 6054S Toner
  Trọng Lượng: 1100g
  Số bản chụp: 40.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  Đơn vị tính: Ống
  Nơi Sản Xuất: Nhật Bản
  Nơi đóng gói: Trung Quốc
  Liên hệ để báo giá